kierowca mechanik 

Opis zawodu:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • prowadzenia pojazdów samochodowych;
  • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
  • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
  • oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.