– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000610/O/D20170610.pdf

– PRZEPISY PRAWA OŚWIATOWEGO – REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2018/11/ks_rekrutacja_przepisy-prawa.pdf

– DECYZJA ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY Nr OA-OR.110.1.24.2018 z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2018/12/decyzja_szkoly_ponadpodst_2019_20.pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2018/12/zal_szkoly_ponadpodst_2019_20_1.pdf

– DECYZJA ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020
-Decyzja http://bip.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/01/decyzja_zmiana_szkoly-ponadpodstawowe.pdf
-Załącznik http://bip.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/01/zal_decyzja_zmiana_szkoly-ponadpodstawowe-2-1.pdf