Rekrutacja 2019/2020

Strona dla kandydatów do Zespołu Szkół Samochodowych Gliwicach

REKRUTACJA
LOGOWANIE DO SYSTEMU

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH

Komunikaty  Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący rekrutacji uczniów na rok szkolny 2019/2020
 1. Komunikat prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący rekrutacji uczniów na rok szkolny 2019/2020
 2. List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
  z dnia 14 marca 2017 r.
  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
  z dnia 16 marca 2017 r.
  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – prezentacja